ՀԱՎԱՏԱԼԻՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ

2Հավատալիքներ. կրոնա-պաշտամունքային դրսևորումների համակարգ, որն արտացոլում է աշխարհի ու շրջապատին մասին ունեցած մարդու նախնական պատկերացումները: Հավատալիքները խմբավորվում են հետևյալ կերպ.