Տոներ

Տոն նշանակում է հանդիսավոր, հանգիստ ու ազատ ոչ աշխատանքային օր: Տոներն ունեն կանոնակարգված ծիսական արարողակարգ: Տոնը բնութագրվում է նշելու ժամանակի, տեղի, որոշակի սեռա-տարիքային խմբերի մասնակցության, տոնական ուտեստի, հագուստի, երգ ու պարի, զանազան զվարճությունների, փոխայցելությունների ու նվերների փոխանակության գործոններով: Տոնն ունի հասարա
կության կյանքի կանոնակարգման ու բարոյադաստիարակչական նշանակություն: Կան ավանդութային և նորօրյա տոներ:


Ավանդական համարվում են հնուց ի վեր ավանդված և սերնդեսերունդ փոխանցված էթնիկ մշակույթի մաս կազմող ժողովրդական և եկեղեցական տոները:
Մի շարք եկեղեցական տոներ սահմանափակվում են զուտ եկեղեցական արարողակարգով և չեն նշվում ժողովրդական տոնախմբություններով: Դրանք են՝ Շողակաթի տոն, Նիկիո Սուրբ Ժողովի տոն, Երկրորդ Ծաղկազարդի տոն, Դռնբացեքի տոն, Ավետման տոն և այլն: