Ո՞րն է ոչ նյութական
մշակութային Ժառանգությունը

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը հանրության, խմբերի, որոշ դեպքերում առանձին անձանց կողմից որպես իրենց մշակութային ժառանգության մաս ճանաչված, կենցաղում հաստատուն տեղ զբաղեցնող սովորույթների, ավանդույթների, ծեսերի, պատկերացումների ու արտահայտման ձևերի, գիտելիքների ու հմտությունների, ինչպես նաև դրանց առնչվող գործիքների, առարկաների, ստեղծագործությունների և մշակութային տարածքների ամբողջությունն է։

Ոչ նյութական մշակութային արժեքներ ասելով նկատի են առնվում ժողովրդական բանահյուսությանը, լեզվին, բարբառներին և խոսվածքներին, տեղանուններին, զինանշանային և ազգային այլ խորհրդանիշների բովանդակությանը, ավանդական արհեստներին, ազգային սովորույթներին, ավանդույթներին, տոներին, ծեսերին, հասարակական կենցաղին, վարվեցողության ձևերին և կանոններին, ժողովրդական արվեստին, տնտեսական գործունեությանը, կենսաապահովման մշակույթին, հավատալիքներին, պաշտամունքին, գիտական հետազոտությունների արդյունքներին և մեթոդներին, ոչ նյութական մշակութային ժառանգության օբյեկտներին վերաբերող գիտակրթական հաստատություններում, արխիվներում, գրադարաններում, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մոտ պահվող տեղեկույթը։

Alfred Kocharyan

Հարգելի գործընկերներ,

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն» շտեմարանի ստեղծումը միտված է Հայաստանի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանությանը, արժևորմանը, հասարակության մեջ դրա տեղի ու դերի կարևորմանը, ճանաչելիության մեծացմանն ու հանրահռչակմանը:
Շտեմարանի միջոցով համապարփակ տեղեկատվություն է տրվում ՀՀ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արդի զարգացումների վերաբերյալ՝ նյութեր ներկայացնելով այդ ժառանգության պահպանության, պաշտպանության ու փոխանցման, տարբեր համայնքների մշակութային ժառանգության, ոլորտի մասնագետների, ժառանգության կրողների վերաբերյալ, ինչպես նաև լուսաբանվում են ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ոլորտի իրավական դաշտի զարգացումները, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2003 թ. «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի շրջանակում իրականացվող գործընթացները, միջազգային համագործակցության և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկված տարրերի պահպանությանը վերաբերող ծրագրերն և միջոցառումները:
Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանությունն ու հանրահռչակումը մշակութային քաղաքականության առաջնահերթություններից է, որն իրականացվում է հանրապետական և միջազգային ծրագրերի միջոցով:

Ալֆրեդ Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ

Եղիր Տեղեկացված

Հայտարարություններ

Սպասվող Միջոցառումներ

  • 3-23Փետրվար

Հրազդան Թոքմաջյան

  • 11Փետրվար

Սուրբ Սարգսի Տոնը

  • 25Հունվար

Ասեղնագործության Դաս

  • 29Դեկտեմբեր

Մասունքներ Շուշիից

Իրադարձություններ

unnamed

«Սասունցի Դավիթ» ինտելեկտուալ և ժամանցային բջջային հավելված

«Սասունցի Դավիթ» ինտելեկտուալ և ժամանցային բջջային հավելվածը ստեղծվել է «Սասունցի Դավիթ» էպոսի հանրահռչակումն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ և «Սասնա տուն» հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։