ՀՀ Իրավական Ակտեր

• «2003 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Փարիզում ստորագրված` ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշում, 2005 թ. մայիսի 3


• «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիա – ՀՀ ազգային ժողովի վավերացման որոշում, 2006 թ., մարտի 2

• «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, դրա կենսունակության պաշտպանության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության նիստի N 46 արձանագրությունից քաղվածք, 2006 թ. նոյեմբերի 2

• «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» 2010 թ. հունվարի 15-ի N 8-Ա որոշում

• «Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային արժեքների ցանկերի կազմման չափորոշիչները և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկը հաստատելու մասին» 2010 թ. մարտի 11-ի N 310-Ա որոշում

• «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, պաշտպանության, տարածման և օգտագործման 2011 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» 2010 թ. հուլիսի 29-ի N 1027-Ն որոշում

• «Ոչ նյութական մշակութային արժեքների նույնականացման, փաստաթղթավորման, պահպանության և տեղեկատվության փոխանակման կարգը և ոչ նյութական մշակութային արժեքի վկայագրի ձևը», 2010 թ. սեպտեմբերի 3-ի N 1173-Ն որոշում

• «Հայաստանի Հանրապետության՝ անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկերի գրանցման ու կազմման չափորոշիչները և դրանց հիման վրա կազմված ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկը հաստատելու մասին» 2011 թ. հունվարի 20-ի N 36-Ն որոշում

• «Հայաստանի Հանրապետության մշակութային տարածքների ճանաչման չափորոշիչները և մշակութային տարածքների ցանկը հաստատելու մասին» 2012 թ. մարտի 1-ի N 241-Ն որոշում

• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի N 310-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 2016 թ. մարտի 24-ի N 293-Ա որոշում

• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1173-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 2017 թ. սեպտեմբերի 28-ի N 1209-Ն որոշում

• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի N 310-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 2018 թ. փետրվարի 15-ի N 144-Ա որոշում

• «Հայաստանի հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 20-ի N 36-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 2019 թ. փետրվարի 21-ի N 130-Ն որոշում

• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի N 310-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 2019 թ. մարտի 14-ի N 238-Ա որոշում

• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի N 241-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 2019 թ. սեպտեմբերի 12-ի N 1302-Ն որոշում

• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի N 310-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 2021 թ. ապրիլի 15-ի 599-Ա որոշում

• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 20-ի N 36-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2021 թ. նոյեմբեր 4-ի N 1825-Ն որոշում

• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի N 310-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2022 թ. մարտի 24-ի N 397-Ա որոշում

 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի Հունվարի 20֊ի N 36-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 2023 թվականի նոյեմբերի 30֊ի N 2097-Ն որոշում