Երաժշտաբանահիւսական Տարբեր Ժանրերի Փոխազդեցութիւնն Ու Փոխներթափանցումը Հայ Ժողովրդական Օրօրներում

Հոդվածի հեղինակ՝ Նայիրի Խաչատուրեան (ԿԹԻ):

Հոդվածը տպագրվել է ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ «ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»-ի 3-րդ համարում:

Երաժշտաբանահիւսական Տարբեր Ժանրերի Փոխազդեցութիւնն Ու Փոխներթափանցումը Հայ Ժողովրդական Օրօրներում.pdf

Comments are closed.