Հայերեն Յուրահատուկ Բառեր Թուրքիայի Համշենցիների Խոսվածքում

Հոդվածի հեղինակ՝ Սերգեյ Վարդանյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ բանահյուսության տեսության և պատմության բաժնի գիտաշխատող):

Հոդվածը տպագրվել է ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ «ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»-ի 1-ին համարում:

Հայերեն Յուրահատուկ Բառեր Թուրքիայի Համշենցիների Խոսվածքում.pdf

Comments are closed.