Մարմնից Դուրս Գտնվող Հոգին Հայկական Հրաշապատում Հեքիաթներում

Հոդվածի հեղինակ՝ Թամար Հայրապետյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հայ բանահյուսության տեքստաբանության բաժնի վարիչ, առաջատար գիտաշխատող, բան. գիտ. դոկտոր):

Հոդվածը տպագրվել է ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ «ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»-ի 1-ին համարում:

Մարմնից Դուրս Գտնվող Հոգին Հայկական Հրաշապատում Հեքիաթներում.pdf

Comments are closed.