ՀՀ Անհապաղ Պաշտպանության Կարիք Ունեցող ՈՆՄԺ Արժեքների Ցանկ

anhapax-pashtpanutyun-unecox-arjeqner

ՀՀ անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկն ըստ ոլորտների

Ժողովրդական բանահյուսություն
  1. «Կարոս խաչ» վիպերգ /կրոնական վիպերգ/
Ժողովրդական պարարվեստ

2. Լարախաղացություն (փահլեւանի խաղեր) /ծիսական պար/

Ժողովրդական երաժշտարվեստ

3. «Վիճակի երգեր» / ժողովրդական բանահյուսություն, ժողովրդական տոներ/

4. «Ավետիս» /երաժշտա-բանաստեղծական ժանր, ժողովրդական բանահյուսություն/

5. Պարկապզուկ (տիկ) /ժողովրդական նվագարանային արվեստ/

6. Ուդ /ժողովրդական նվագարանային արվեստ/

7. Քամանի եւ քեմանո /ժողովրդական նվագարանային արվեստ/

Բնության վերաբերյալ պատկերացումներ և գիտելիքներ

8. «Խաչբուռ» / բնության եւ տնտեսության զարգացման մասին պատկերացումներ, ժողովրդական տոներ/

Ժողովրդական տոներ

9. Բարեկենդան

Ավանդական արհեստների հետ կապված հմտություններ և գիտելիքներ

10. Որդան կարմիր. հայկական որդանին առնչվող ավանդական գիտելիքներ, հմտություններ և փորձառություն

11. Գյումրվա կլկլան (մուշուրբա)

12. Թաղիքագործություն

13. Շուլալ կարպետ

14. Հազարաշեն /ժողովրդական ճարտարապետություն/

Ժողովրդական թատերախաղեր

15. Ստվերների տիկնիկային թատրոն

Ժողովրդական խաղեր

16. Կոխ ըմբշամարտ /մարտախաղ/

17. Ավանդական ձիախաղեր

Ժողովրդական կենսաապահովման մշակույթ

18. Գինու կարասի կիրառման ավանդույթ

Էթնիկ լեզու, բարբառ

19. Հայաստանի հույն ազգաբնակչության պոնտիերեն բարբառ

ՀՀ Անհապաղ Պաշտպանության Կարիք Ունեցող ՈՆՄԺ Արժեքների Ցանկ

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 20-ի N 36 -Ն որոշման

Հավելված
ՀՀ Կառավարության 2019 թվականի
Փետրվարի 21-ի  N 130 – Ն որոշման

ՈՐՈՇՈՒՄ
4 նոյեմբերի 2021 թվականի N 1825 – Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱ- ԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20-Ի N 36-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
նոյեմբերի 4-ի N 1825 – Ն որոշման