ՀՀ Անհապաղ Պաշտպանության Կարիք Ունեցող ՈՆՄԺ Արժեքների Ցանկ

anhapax-pashtpanutyun-unecox-arjeqner

ՀՀ անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկն ըստ ոլորտների

Ժողովրդական բանահյուսություն
  1. «Կարոս խաչ» վիպերգ /կրոնական վիպերգ/
Ժողովրդական պարարվեստ

2. Լարախաղացություն (փահլեւանի խաղեր) /ծիսական պար/

Ժողովրդական երաժշտարվեստ

3. «Վիճակի երգեր» / ժողովրդական բանահյուսություն, ժողովրդական տոներ/

4. «Ավետիս» /երաժշտա-բանաստեղծական ժանր, ժողովրդական բանահյուսություն/

5. Պարկապզուկ (տիկ) /ժողովրդական նվագարանային արվեստ/

6. Ուդ /ժողովրդական նվագարանային արվեստ/

7. Քամանի եւ քեմանո /ժողովրդական նվագարանային արվեստ/

Բնության վերաբերյալ պատկերացումներ և գիտելիքներ

8. «Խաչբուռ» / բնության եւ տնտեսության զարգացման մասին պատկերացումներ, ժողովրդական տոներ/

Ժողովրդական տոներ

9. Բարեկենդան

Ավանդական արհեստների հետ կապված հմտություններ և գիտելիքներ

10. Որդան կարմիր. հայկական որդանին առնչվող ավանդական գիտելիքներ, հմտություններ և փորձառություն

11. Գյումրվա կլկլան (մուշուրբա)

12. Թաղիքագործություն

13. Շուլալ կարպետ

14. Հազարաշեն /ժողովրդական ճարտարապետություն/

Ժողովրդական թատերախաղեր

15. Ստվերների տիկնիկային թատրոն

Ժողովրդական խաղեր

16. Կոխ ըմբշամարտ /մարտախաղ/

17. Ավանդական ձիախաղեր

Ժողովրդական կենսաապահովման մշակույթ

18. Գինու կարասի կիրառման ավանդույթ

Էթնիկ լեզու, բարբառ

19. Հայաստանի հույն ազգաբնակչության պոնտիերեն բարբառ

ՀՀ անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկն ըստ ոլորտների

Բանահյուսություն

1․ «Կարոս խաչ» վիպասք
2․ Կարճևանի բարբառ
3․ Հայաստանի հույն ազգաբնակչության պոնտիերեն բարբառ

Ժողովրդական երաժշտարվեստ

4․ Վիճակի երգեր
5․ Ժողովրդական ավետիսներ
6․ Պարկապզուկ (տիկ)
7․ Ուդ
8. Քամանի և քեմանո
9. Դափի կատարողական և նվագարանագործական ավանդույթ
10. Սանթուրի կատարողական և նվագարանագործական ավանդույթ
11. Սազի կատարողական և նվագարանագործական ավանդույթ

Ժողովրդական պարարվեստ

12. Մոմերով պար

Ժողովրդական թատերախաղեր

13․ Լարախաղացություն
14․ Ստվերների տիկնիկային թատրոն

Ժողովրդական տոներ

15․ Բարեկենդան

Բնության վերաբերյալ պատկերացումներ և գիտելիքներ

16․ Խաչբուռ
17․ «Կաթնավով մատաղ» ծես
18․ «Բուկա բարանե» անձրևաբեր ծես

Ազգային խոհանոց

19․ Ածիկի պատրաստման ավանդույթ
20․ Ամբողջահատիկ ալյուրից և թթխմորից հացի պատրաստման և կիրառման ավանդույթ
21․ Գինու կարասի կիրառման ավանդույթ

Ազգային խաղեր

22․ Կոխ ըմբշամարտ
23․ Ավանդական ձիախաղեր
24․ Յոթը քար
25․ Քարկտիկ

Ավանդական արհեստների հետ կապված հմտություններ և գիտելիքներ

26․ Որդան կարմիր. հայկական որդանին առնչվող ավանդական գիտելիքներ, հմտություններ և փորձառություն
27․ Շուլալ կարպետ
28. Թաղիքագործություն
29. Գյումրվա կլկլան (մուշուրբա)
30. Գյումրիի ատաղձագործություն
31․ Մեղրի համայնքի չաթանագործության ավանդույթ
32․ Գորիս և Սիսիան համայնքների բրուտության ավանդույթ
33․ Հազարաշեն

ՀՀ Անհապաղ Պաշտպանության Կարիք Ունեցող ՈՆՄԺ Արժեքների Ցանկ

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 20-ի N 36 -Ն որոշման

Հավելված
ՀՀ Կառավարության 2019 թվականի
Փետրվարի 21-ի  N 130 – Ն որոշման

ՈՐՈՇՈՒՄ
4 նոյեմբերի 2021 թվականի N 1825 – Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱ- ԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20-Ի N 36-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
նոյեմբերի 4-ի N 1825 – Ն որոշման

ՈՐՈՇՈՒՄ
30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2097 – Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20-Ի N 36-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի
նոյեմբերի 30-ի N 2097 – Ն որոշման

Comments are closed.