ՀՀ Անհապաղ Պաշտպանության Կարիք Ունեցող ՈՆՄԺ Արժեքների Ցանկ

anhapax-pashtpanutyun-unecox-arjeqner

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 20-ի N 36 -Ն որոշման

Հավելված
ՀՀ Կառավարության 2019 թվականի
Փետրվարի 21-ի  N 130 – Ն որոշման

ՈՐՈՇՈՒՄ
4 նոյեմբերի 2021 թվականի N 1825 – Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱ- ԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20-Ի N 36-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
նոյեմբերի 4-ի N 1825 – Ն որոշման