«Արցախյան գորգարվեստ» հանրապետական երրորդ մրցույթ

«Արցախյան գորգարվեստ» հանրապետական երրորդ մրցույթ

 

1. Մրցույթի պատմությունը

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականին անց է կացվել «Արցախյան գորգարվեստ» հանրապետական առաջին մրցույթը:

2015 թվականին կայացել է երկրորդ մրցույթը, որին մասնակցել են 34 անձինք՝ 41 աշխատանքներով:

Գնահատող հանձնախմբի որոշմամբ լավագույն աշխատանքներն արժանացել են համապատասխան մրցանակների: Սահմանվել են նաև խրախուսական մրցանակներ:

 

2. Մրցույթի նպատակները

ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանում. արցախյան գորգագործական ու ասեղնակարի մշակութային ավանդույթների վերականգնում, ժամանակակից գեղարվեստական ճաշակին ու պատկերացումներին բնորոշ տարրերով լրացում. ժողովրդական արհեստների հանրահռչակում, զարգացում և փոխան­ցում սերունդներին. ազգային ավանդական մշակույթի հանդեպ հարգանքի ու հոգածության վերաբերմունքի  արմատավորում:

3. Մրցույթի կազմակերպիչը

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն.

–       ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության «Ղուկասյան եղբայրների անվան Արցախի բարբառի և ազգագրության ուսումնասիրման կենտրոն».

–       Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների բաժին:

4. Մրցույթի կազմկոմիտեն

 կազմավորվում է ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով. իրականացնում է մրցույթի ընդհանուր ղեկավարումը. զբաղվում է մրցույթի նախապատրաստական, կազմակերպչական, գովազդման և ԶԼՄ-ներում լուսաբանման  հարցերով. առաջարկություն է ներկայացնում նախարարին՝ մրցույթի գնահատող հանձնախմբի ստեղծման վերաբերյալ. անհրաժեշտության դեպքում փոփոխություններ և լրացումներ է մտցնում սույն կարգի մեջ:
 

5. Մրցույթի գնահատող հանձնախումբը

կազմավորվում է ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով. ուսումնասիրում և փակ քվեարկությամբ գնահատում է մրցույթին ներկայացված աշխատանքները՝ 10 բալանոց սանդղակով. սահմանում է մրցանակային ֆոնդը. անհրաժեշտության դեպքում կարող է մրցանակները կիսել կամ չշնորհել, ինչպես նաև` սահմանել խրախուսական մրցանակներ:

6. Մրցույթի անցկացման պայմանները 

մրցույթն անց է կացվում 1 փուլով` 3 անվանակարգերով.

–       «Գորգ»

–       «Կարպետ»

–       «Ասեղնագործություն»

մասնակիցների տարիքային սահմանափակում չկա. նախորդ մրցույթում առաջին մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մասնակիցները երկրորդ անգամ նույն անվանակարգով մասնակցելու իրավունք չունեն. մրցույթին կարող են մասնակցել անհատ հյուսողներ ԼՂՀ-ից. յուրաքանչյուր մասնակից նույն անվանակարգում իրավունք ունի ներկայացնելու միայն մեկ աշխատանք. պարտադիր պայման է արցախյան գորգապատկերների և զարդանախշերի օգտագործումը՝ գունային ճիշտ համադրությամբ. մասնակիցները, ցանկության դեպքում, արցախյան գորգապատկերների և զարդանախշերի նկարներ կարող են ձեռք բերել ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների բաժնից (ք. Շուշի, Հախումյան 28). աշխատանքները պետք է անձնագրավորված լինեն (գործվածքի անվանումը) և ունենան հյուսողի կնիք-արձանագրությունը (բնակավայր, տարեթիվ). կազմակերպիչներին իրավունք է վերապահվում աշխատանքներն օգտագործել գովազդման և մրցույթի մասսայականացման նպատակներով:

 

7. Հայտերի ընդունման կարգը

Մասնակցության հայտերը ներկայացնել ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների բաժին՝ մինչև ս. թ. հունիսի 1-ը, իսկ պատրաստի աշխատանքները՝ մինչև նոյեմբերի 1-ը:

 

Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն ս. թ. նոյեմբերին՝ ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում:

 

Արդյունքների ամփոփումից հետո աշխատանքները կվերադարձվեն, բացառությամբ՝ մրցանակային տեղեր զբաղեցրած աշխատանքների

8. Արդյունքների ամփոփումը

 

Աշխատանքները քննելիս հաշվի կառնվեն սույն կարգի պահանջների կատարումը, արցախյան գորգապատկերների ու զարդանախշերի օգտագործումը, գունային ճիշտ համադրությունը, հումքի որակը և գործվածքի խտությունը:

Մրցույթի հաղթողները կորոշվեն գնահատող հանձնախմբի բոլոր անդամների կողմից տրված գնահատականների հանրագումարով:

 

Հավելյալ տեղեկությունների ու պարզաբանումների համար զանգահարել

(047) 73-38-98 հեռախոսահամարով:

#հայկականգորգ #ՀՀմշակույթինախարարության #Արցախ #գորգագործություն #ոչնյութականմշակութայինժառանգություն