Տնից Թանգարան և Գրադարան

ԿԵՐԱՆՔ ԽՄԵՑԻՆՔ, ԶԽԵՐՆ ՀԻՇԵՑԻՆՔ. ՀԱՑԻ ԽՆԴԻՐԸ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀԵՔԻԱԹՈՒՄ

 

11-րդ hեքիաթագիտական գիտաժողով
Հովհ. Թումանյանի թանգարան 26-27 դեկտեմբերի, 2020թ.

 

ԾՐԱԳԻՐ

26 դեկտեմբերի, շաբաթ Հովհ. Թումանյանի թանգարանի դահլիճ
 11. 00 մասնակիցների գրանցում 11. 30 բացման արարողություն
 

Անի Եղիազարյան Հովհ. Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Ալվարդ Ջիվանյան` Հովհ. Թումանյանի թանգարանի հեքիաթագիտության բաժնի ղեկավար

 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 11. 30 – 13. 00

Лусине Товмасян Aрцахский государственный университет УТОПИЯ ЕДЫ В ТЕКСТЕ СКАЗКИ
 Թամար Հայրապետյան ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ՍՆՎԵԼՈՒ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՀԱՅ ԲԱՆԱՎՈՐ ԱՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
 

Լուսինե Հայրիյան ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ՄԵՂՐԻ ԵՎ ՄԵՂՐՈՎ ՔԱՂՑՐԱՎԵՆԻՔԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ԴԻՊԱՇԱՐԵՐՈՒՄ

 

Էսթեր Խեմչյան ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ՍՆՆԴԻ ԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՆ ՀԱՅ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ ԼՈԽՄԱՆՅԱՆ ՍՅՈՒԺԵՆԵՐՈՒՄ

 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 13. 00 – 13. 30

 ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 13. 30 – 15. 00
 

Տորք Դալալյան ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ՆՌԱՆ ՍԻՄՎՈԼԻԿԱՅԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐՈՒՄ, ԵՐԳԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ

 

Հասմիկ Մատիկյան Շիրակի հայագիտական կենտրոն ԿԵՐԱԿՈՒՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ

 

Նելլի Ադամյան Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվ. պետական համալսարան ԿԵՐԱԿՈՒՐ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԸ «ԱԼԻՍԸ ՀՐԱՇՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ» ԵՎ «ԱԼԻՍԸ ՀԱՅԵԼՈՒ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ» ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ

 

Մարինե Խեմչյան ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ ՍՓՌՈՑԻ ՄՈՏԻՎԸ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ

 

27 դեկտեմբերի, 2020

 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 11. 30 – 13. 00

 Նվարդ Երնջակյան Երևանի պետական համալսարան AN ETHNOLINGUISTIC SURVEY OF ARMENIAN FOOD TALK
 Նվարդ Վարդանյան Երևանի պետական համալսարան ԽՆՁՈՐԸ ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ՀԱՐՍԱՆԻՔՈՒՄ
 
Ալվարդ Ջիվանյան Երևանի պետական համալսարան ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՈՒՏՈՊԻԱՆԵՐԸ ՀԵՔԻԱԹՈՒՄ ԵՎ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՄԱՆԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
 

Гоар Меликян НАН РА Институт археологии и этнографии «КАМЕННЫЙ СУП» ИЛИ «КАША ИЗ ТОПОРА»: ВАРИАЦИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 13. 00 – 13. 30

 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 13. 30 – 15. 00

 

Մելինե Ղոնյան Երևանի պետական համալսարան ԿԵՐԱԿՈՒՐԸ ԵՎ ՍՊԱՍՔԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՏՐՈՊՈՄՈՐՖԻԶՄԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐ ՀԵՔԻԱԹՈՒՄ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

 

Լիլիթ Սեյրանյան ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ ԿԵՐԱԿՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ «ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԸ» ՀԵՔԻԱԹՈՒՄ

 

Վարդուհի Բալոյան ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ ԿԱՐԿԱՆԴԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՈՀԱՆՈՑԸ ԷԴԻԹ ՆԵՍԲԻԹԻ «ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ» ՎԵՊՈՒՄ

 

Լուսինե Մադաթյան Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանավարժական համալսարան ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄԸ ՍՆՈՒՆԴ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԲԱՌԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ

Comments are closed.