Գյումրի Քաղաքի Դարբնոցային Մշակութային Ժառանգությունը

Աշխատանքը երաշխավորված է հրատարակության ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհրդի կողմից։

Աշխատանքը իրականացվել է ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության ծրագրեր» անվանակարգով շնորհված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում։

Գյումրի Քաղաքի Դարբնոցային Մշակութային Ժառանգությունը.pfd

Comments are closed.