Հայ Ժողովրդական Հերոսական Էպոսը

Հոդվածի հեղինակ՝ Արմեն Պետրոսյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ բանահյուսության տեսության և պատմության բաժնի առաջատար գիտաշխատող, բան. գիտ. դոկտոր):

Հոդվածը տպագրվել է ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ «ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»-ի 1-ին համարում:

Հայ Ժողովրդական Հերոսական Էպոսը.pdf

Comments are closed.