Հեքիաթասացությունը Մեր Օրերում

Հոդվածի հեղինակ՝ Նվարդ Վարդանյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ բանահյուսության տեսության և պատմության բաժնի գիտաշխատող, ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բան. գիտ. թեկնածու):

Հոդվածը տպագրվել է ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ «ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»-ի 1-ին համարում:

Հեքիաթասացությունը Մեր Օրերում.pdf

Comments are closed.