Վիմագրություն

Դասընթացի տևողությունը 2 ամիս է (շաբաթական երկու հանդիպումով), որի ընթացքում նախատեսվում է տեսական ու գործնական գիտելիքների փոխանցում հետևյալ թեմաներով`

 

1. Հայատառ վիմագրությունը և նրա ուսումնասիրության նպատակը:
2. Վիմագրերի գիտական կարևորությունը պատմիչների և ճամփորդ-տեղագիրների աշխատություններում:
3. Հայկական գրի հնագրական առանձնահատկությունները վիմագրերում, վերծանության պայմանական նշանները և արձանագրությունների թվագրման եղանակները. Հայոց Մեծ ու Փրկչական թվականներ:
4. Համառոտագրությունը, փակագրությունը ծածկագրությունը և զարդագրությունը վիմագրերում:
5. Շինարարական արձանագրություններ, նվիրատվական արձանագրություններ և դրանց պատմագիտական արժեքը Հայոց պատմության ուսումնասիրման հարցում:
6. Իրավականոնական վիմագրեր կամ արտոնագրեր, կրոնաբարոյախոսական և խառն բովանդակության արձանագրություններ:
7. Խաչքար. Խաչքարային արձանագրությունները:
8. Տապանաքար. դրանց տեսակներն ու տապանագրերն:
9. Վիմագրերի լեզուն, լեզվաոճական առանձնահատկությունները, հայ վիմագիր բանաստեղծությունը:
10. Երևան քաղաքի վիմագրական ժառանգության ուսումնասիրությունը:
11. Հայ գաղթավայրերի վիմագրական ժառանգությունը:
12. Հայաստանի օտարալեզու՝ հունարեն, արաբերեն, վրացերեն արձանագրությունները:
13. Հնագիտական պեղումներով հայտնաբերված վիմագրերն ու դրանց գիտական, մշակութային նշանակությունը:
14. Եկեղեցական սպասքի, հանդերձանքի, ձեռագրերի կրկնակազմերի մակագրությունները և միջնադարյան գրաֆիտին որպես վիմագրության ենթատեսակներ:
15. Վիմագրագիտության ներկան` նշանակությունը, կարևորությունը:
16. Գործնական. նախատեսվում է այցելություն որևէ պատմամշակութային հուշարձան՝ եկեղեցի, վանական համալիր` տեղում վիմագրերն ընթերցելու նպատակով:

 

Դասընթացավարն է ԳիՀի գիտահետազոտական և թրենինգային կենտրոնի խմբավար, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի և Մաշտոցի անվան ձեռագրերի ինստիտուտի (Մատենադարանի) գիտաշխատող, պ.գ.թ. Հայկ Հակոբյանը: 

Դասընթացի արժեքը` յուրաքանչյուր ամիս 35.000 դրամ: 

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին տրվում են վկայականներ: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների կամ գրանցվելու համար կարող եք մեզ հետ կապվել՝ Հասցե` Իսահակյան 18, 4-րդ հարկ Էլ. փոստ` psyarmenologycenter.gihi@gmail.com Հեռախոսահամար` 043-65-69-29: