Բերդավան և Թեղենիք համայնքների երեխաները մասնակցեցին հուշարձաններին նվիրված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նկարչական մրցույթին

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության դրամաշնորհային մրցութային ծրագրերի շրջանակում իրականացվող «Արար. ազգային մշակույթի պահպանումը, տարածումը, զարգացումն ու հանրահռչակումը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում» ծրագրի ՀՀ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերդավան և ՀՀ Կոտայքի մարզի Թեղենիք համայնքներում գործող «Նկարչություն» բաժինների 9 սաներ մասնակցեցին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված հուշարձանները և մշակութային տարածքները պատկերելու մանկական միջազգային մրցույթին։ ճ Առցանց դասընթացների ընթացքում ծրագրի մասնակից սաները ոչ միայն ծանոթացան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված Գեղարդի և Ազատ գետի վերին հովիտ, Հաղպատի, Սանահինի, Էջմիածնի վանքերի պատմությանն ու ճարտարապետությանը, այլև պատկերեցին դրանք իրենց 18 նկարչական աշխատանքներում։ Այս կարևոր նախաձեռնության հիմնական նպատակը մշակութային ժառանգության տեղի ու դերի կարևորումն էր, մանուկների շրջանում պատմամշակութային հուշարձանների ճանաչելիության մեծացումն ու դրանց պահպանության արժևորում: